Knihovna

Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně

Knihovna shromažďuje fond odborných publikací, periodik, skript a disertačních prací. Nabídka tisku, kopírování, skenování a kroužkové vazby. Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům postgraduálního studia a jsou poskytovány bezplatně. Můžete se objednat na individuální konzultaci, kde vám pomůžeme analyzovat váš informační požadavek, specifikovat potřebné informační zdroje, ukážeme a poradíme, jak vyhledávat v databázích, zjistíme vám citovanost autora/časopisu, impact factor apod.
Web:
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk
Adresa:
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno - Černá Pole
Jihomoravský kraj
Telefon:
+420 545 135 035
E-mail:

Pobočky:

ICV Institut celoživotního vzdělávání − Brno - Černá Pole, Zemědělská 814/5
Fakulta Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií − Brno - Černá Pole, třída Generála Píky 2005/7
Fakulta Agronomická fakulta − Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1
Ubytování Mendelova univerzita v Brně – Koleje Akademie − Brno - Černá Pole, tř. Gen. Píky 2005/7
Ubytování Mendelova univerzita v Brně – Tauferovy koleje − Brno - Ivanovice, Jana Babáka 1861/3
Univerzita Mendelova univerzita v Brně − Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1
Fakulta Lesnická a dřevařská fakulta − Brno - Černá Pole, Zemědělská 810/3
Arboretum Mendelova univerzita v Brně – Botanická zahrada a arboretum − Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1
Ubytování Koleje Jana Amose Komenského − Brno - Husovice, Kohoutova 1265/3
Fakulta Provozně ekonomická fakulta − Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1
Školní lesní podnik Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny − Křtiny 175
Zámek Mendelova univerzita v Brně – Zámek Křtiny − Křtiny 1
Fakulta Zahradnická fakulta − Lednice, Valtická 337
Pobočka Mendelova univerzita v Brně – Koleje Petra Bezruče − Lednice, Valtická 538

Obory činnosti: