Fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice. Našim posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění.
Web:
http://www.ldf.mendelu.cz
Adresa:
Zemědělská 810/3
613 00 Brno - Černá Pole
Jihomoravský kraj
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 212 293
E-mail:

Pobočky:

Fakulta Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií − Brno - Černá Pole, třída Generála Píky 2005/7
ICV Institut celoživotního vzdělávání − Brno - Černá Pole, Zemědělská 814/5
Knihovna Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně − Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1
Univerzita Mendelova univerzita v Brně − Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1
Fakulta Agronomická fakulta − Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1
Ubytování Mendelova univerzita v Brně – Koleje Akademie − Brno - Černá Pole, tř. Gen. Píky 2005/7
Ubytování Mendelova univerzita v Brně – Tauferovy koleje − Brno - Ivanovice, Jana Babáka 1861/3
Fakulta Provozně ekonomická fakulta − Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1
Arboretum Mendelova univerzita v Brně – Botanická zahrada a arboretum − Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1
Ubytování Koleje Jana Amose Komenského − Brno - Husovice, Kohoutova 1265/3
Školní lesní podnik Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny − Křtiny 175
Zámek Mendelova univerzita v Brně – Zámek Křtiny − Křtiny 1
Pobočka Mendelova univerzita v Brně – Koleje Petra Bezruče − Lednice, Valtická 538
Fakulta Zahradnická fakulta − Lednice, Valtická 337

Obory činnosti: