Knihovny

Info-Brno.cz Kultura a společnost KnihovnyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno

Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"


Africké muzeum Dr. Emila Holuba - holubovomuzeum.cz

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

Holice, Holubova 768 - +420 466 682 154, +420 731 658 023

Moravská zemská knihovna - mzk.cz

Informační a kulturní centrum regionu. Historie, aktuality, katalogy, služby, studovny, publikace a aktivity.

Brno, Kounicova 65a

Knihovna Jiřího Mahena v Brně - kjm.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně je největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do …

Brno, Kobližná 70/4 - +420 542 532 111

Vysoké učení technické v Brně - vutbr.cz

Knihovna a informační centrum nabízí půjčování českých i zahraničních knih, časopisů i jiných publikací. Poradenská a konzultační činnost.

Brno, Purkyňova 464/118 - +420 541 149 462, +420 541 149 467

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty - muni.cz

Ústřední fakultní knihovna nabízí výpůjční, referenční a rešeršní služby, zpřístupňuje elektronické informační zdroje.

Brno, Poříčí 945/9 - +420 549 491 669

Informační centrum - Knihovna univerzitního kampusu Lékařké fakulty - muni.cz

Knihovna se zaměřuje na oblast biomedicínských věd, lékařství a zdravotnictví.

Brno, Tomešova 571/12 - +420 549 491 328

Středisko vědeckých informací - Knihovna Ekonomicko-správní fakulty - muni.cz

Středisko působí jako vysokoškolská knihovna s přístupem ke knihovnímu fondu a s integrovanými elektronickými a multimediálními zdroji informací.

Brno, Lipová 507/41a - +420 549 494 029, +420 549 495 271

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií - muni.cz

Ústřední fakultní knihovna shromažďující pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou.

Brno, Joštova 218/10 - +420 549 491 571

Ústřední knihovna Veterinární a farmaceutické univerzity Brno - vfu.cz

Nabídka knihovnických a informačních služeb se zaměřením na zvěrolékařství.

Brno, Palackého třída 1946/1 - +420 541 562 081

Knihovna Fakulty sportovních studií - muni.cz

Fond knihovny se skládá z pěti tisíc svazků knih, ročníků časopisů a diplomových prací ve volném výběru.

Brno, Sladkého 537/13 - +420 549 498 602

Biskupství brněnské - biskupstvi.cz

Jsme veřejnou knihovnou specializující se na náboženskou literaturu včetně souvisejících oborů. Ve svém fondu máme téměř 88 tisíc teologických, náboženských, filozofických, pedagogických, psychologických a dalších svazků, které jsou zčásti uloženy také v ...

Brno, Kamenná 207/36 - +420 543 331 406

Knihovna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně - jamu.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Možnost kopírování textů.

Brno, Novobranská 691/3 - +420 542 592 204, +420 542 592 205

Odborná knihovna Masarykova onkologického ústavu - mou.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Brno, Žlutý kopec 543/7 - +420 543 136 516, +420 543 136 915

Knihovna Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - nconzo.cz

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Půjčujeme knihy a periodiky. Poskytujeme přístup do informačních databází.

Brno, Vinařská 965/6 - +420 543 559 577

Ústřední knihovna Filozofické fakulty - muni.cz

Ústřední fakultní knihovna se studovnou s možností přístupu na internet, kopírování, tisku a skenování.

Brno, Arne Nováka 1/1 (budova F) - +420 549 496 303

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně - muni.cz

Nabídka knihovnických a informačních služeb. Poskytujeme možnost kopírování a přístupu k internetu.

Brno, Kotlářská 267/2 - +420 549 492 478, +420 549 496 085

Ústřední knihovna Právnické fakulty - muni.cz

Ústřední fakultní knihovna shromažďuje pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou.

Brno, Veveří 158/70 - +420 549 491 208, +420 549 494 221

Knihovna Fakulty informatiky - muni.cz

Fakultní knihovna disponuje až patnácti tisíci svazky knih a padesáti tituly časopisů. V knihovně jsou k dispozici studijní místa.

Brno, Botanická 554/68a - +420 549 491 808

Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně - mendelu.cz

Knihovna shromažďuje fond odborných publikací, periodik, skript a disertačních prací. Nabídka tisku, kopírování, skenování a kroužkové vazby. Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům postgraduálního studia a ...

Brno, Zemědělská 1665/1 - +420 545 135 035

Knihovna Etnologického ústavu AV ČR - avcr.cz

Shromažďování etnologických, etnografických a folkloristických publikací i literatury příbuzných oborů.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 266, +420 532 290 277

Knihovna Moravské galerie v Brně - moravska-galerie.cz

Poskytujeme výpůjční, reprografické, rešeršní a informační služby.

Brno, Husova 535/18 - +420 532 169 127

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR - arub.cz

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na archeologii a přidružené obory. K dispozici máme on-line katalog knih a připojení k internetu. Poskytujeme výpůjční, rešeršní, meziknihovní výpůjční i kopírovací služby. Spolupracujeme se zahraničními ...

Brno, Čechyňská 363/19 - +420 515 911 112, +420 515 911 149

Knihovna Biofyzikálního ústavu AV ČR

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Brno, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 173

Knihovna Ústavu fyziky materiálů AV ČR

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Brno, Žižkova 513/22 - +420 532 290 485, +420 532 290 487

Knihovna Ústavu geoniky AV ČR

Provozujeme knihovnu s literaturou z oboru geoniky. Nabízíme časopisy, bibliografie a editace.

Brno, Drobného 301/28 - +420 545 422 710, +420 545 422 711

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - isibrno.cz

Služby knihovny zahrnují: přístup k vědecké literatuře, zajišťování kopií článků z časopisů, které ústav vlastní i nevlastní, zajišťování výpůjček knih z ústavní knihovny, meziknihovní výpůjční služba (MVS), zajišťování elektronického přístupu k ...

Brno, Královopolská 62/147 - +420 541 514 278

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice U sv. Anny - fnusa.cz

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou pro zaměstnance, pracovníky organizací, studenty a veřejnost. Poskytujeme možnost kopírování.

Brno, Pekařská 664/53 - +420 543 182 043, +420 543 182 059

Knihovna Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou z oboru astronomických věd.

Brno, Kraví hora 522/2 - +420 541 321 287

Knihovna Nejvyššího soudu ČR - nsoud.cz

Půjčování knih, časopisů a ostatních materiálů se zaměřením na právnickou literaturu.

Brno, Burešova 571/20 - +420 541 593 111, +420 541 593 407

Lékařská knihovna Psychiatrické nemocnice - pnbrno.cz

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

Brno, Húskova 1123/2 - +420 548 123 276

Knihovna Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Brno, Šilingrovo náměstí 257/3 - +420 542 215 522

Knihovna Ústavu územního rozvoje - uur.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Brno, Jakubské náměstí 644/3 - +420 542 423 112, +420 542 423 125

Knihovna Historického ústavu AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provoz odborné knihovny s literaturou k českým i slovenským dějinám.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 501

Knihovna Židovské obce Brno - zob.cz

Nabídka knihovnických služeb se specializací na židovskou tématiku. Zajišťujeme dokumenty se zaměřením na hebraistiku, judaistiku, historii a další.

Brno, třída Kpt. Jaroše 1922/3 - +420 544 509 631

Queer knihovna - stud.cz

Nabídka literatury související se sexuálními menšinami.

Brno, Bratislavská 215/31 (1. patro) - +420 775 657 999

Lékařská knihovna - fnbrno.cz

Provoz knihovny poskytující vědecko-informační služby zaměstnancům nemocnice či studentů, medicíny.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 497, +420 532 233 267