Nemocnice

Info-Brno.cz Instituce a organizace Zdravotnická zařízení NemocniceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno

Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"


MUDr. Simona Motlová

Provoz gynekologické ambulance. Věnujeme se gynekologii, dětské gynekologii, urogynekologii a porodnictví. Poskytujeme relaxační služby.

Brno, U pošty 402/14 - +420 547 242 288

Lexum a.s. - lexum.cz

Na klinice je k dispozici laserové centrum, centrum léčby šedého zákalu, ambulance pro léčbu keratokonu, centrum léčby sítnice a sklivce (VRC), centrum léčby glaukomu i pracoviště zaměřené na estetické zákroky.

Brno, Bezručova 90/22 - +420 800 226 655

Úrazová nemocnice v Brně - unbr.cz

Poskytování specializované léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumné činnosti v oboru traumatologie a speciální chirurgie.

Brno, Ponávka 139/6 - +420 545 538 111

Vojenská nemocnice Brno - vnbrno.cz

Nabízíme služby vojenské nemocnice. Zajišťujeme lůžkovou, ambulantní a léčebnou péči.

Brno, Zábrdovická 3/3 - +420 973 401 111, +420 973 445 508

Endoskopické centrum - fnbrno.cz

Diagnostika a léčba chorob zažívacího ústrojí.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 862, +420 532 233 747

Gynekologicko-porodnická klinika - fnbrno.cz

Klinika zajišťuje kompletní gynekologicko-porodnickou péči. Provádíme 3D a 4D ultrazvuky.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 233 843, +420 532 238 440

Chirurgická klinika - fnbrno.cz

Zajišťujeme základní i vysoce specializovanou chirurgickou péči. Specializujeme se na onkochirurgii trávícího traktu.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 983

Interní hematologická a onkologická klinika - fnbrno.cz

Komplexní péče o nemocné s nádorovými chorobami krvetvorné tkáně a mízních uzlin, jako jsou různé typy leukemií, lymfomů a mnohočetný myelom.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 233 642

Interní gastroenterologická klinika - fnbrno.cz

Poskytujeme komplexní péči nemocným s chorobami trávicího traktu. Provozujeme Centrum pro idiopatické střevní záněty a biologickou terapii.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 233 500, +420 532 233 509

Interní kardiologická klinika - fnbrno.cz

Zabýváme se diagnostikou, chirurgickou léčbou a pooperační péčí u srdečních onemocnění.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 458, +420 532 232 601

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - fnbrno.cz

Poskytujeme anesteziologickou a resuscitační péči nemocným všech věkových skupin. Podporujeme vědeckovýzkumnou činnost kliniky.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 600, +420 532 233 850

Klinika infekčních chorob - fnbrno.cz

Klinika zabezpečuje léčebně preventivní péči pro dospělé nemocné s přenosnými chorobami s výjimkou tbc a pohlavních chorob.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 265, +420 532 232 267

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie - fnbrno.cz

Klinika zajišťuje komplexní a kontinuální péči u popálenin všech typů a závažnosti.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 233 004, +420 532 233 206

Klinika úrazové chirurgie - fnbrno.cz

Zabýváme se ošetřováním pacientů s poraněním ohrožujícím život pacienta i s poraněním jednodušším.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 226, +420 532 232 472

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - fnbrno.cz

Klinika je zaměřena na problematiku maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 331, +420 532 232 484

Neonatologické oddělení - fnbrno.cz

Zajišťujeme neonatologickou péči všech tří typů, péči o fyziologické novorozence.

Brno, Obilní trh 526/11 - +420 532 238 260, +420 532 238 422

Neurochirurgická klinika - fnbrno.cz

Zajišťujeme komplexní péči o pacienty s nemocemi a úrazy nervového systému.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 233 746

Neurologická klinika - fnbrno.cz

Klinika diagnostikuje a léčí neurologické choroby. Disponujeme elektrofyziologickou, sonografickou, elektroencefalografickou a spánkovou laboratoří.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 364, +420 532 232 503

Oční klinika - fnbrno.cz

Nabízíme služby oční kliniky. Provozujeme laserové a refrakční centrum a poradnu pro onemocnění rohovky a spojivky.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 332 233 024, +420 532 233 002

Oddělení ORL - fnbrno.cz

Oddělení poskytuje léčebně preventivní péči lůžkového typu pro pacienty s onemocněním v oblasti ORL respektive hlavy a krku.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 429, +420 532 232 476

Ortopedická klinika - fnbrno.cz

Poskytujeme komplexní diagnostikou a léčebnou péči u onemocnění pohybového ústrojí včetně traumatologie.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 704, +420 532 232 765

Psychiatrická klinika - muni.cz

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči u duševních poruch a nemocí, se zaměřením na akutní stavy s potřebou krátkodobější hospitalizace.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 053, +420 532 232 059

Rehabilitační oddělení - fnbrno.cz

Oddělení zajišťuje komplexní léčebnou rehabilitaci s návazností na ostatní obory nemocnice.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 233 544

Urologická klinika - fnbrno.cz

Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro všechna urologická onemocnění v oblasti dospělé urologie.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 233 860

Anesteziologicko-resuscitační oddělení - fnbrno.cz

Zajišťujeme anesteziologické služby v porodnici. Provádíme celkové i regionální anestezie, v indikovaných případech zajišťujeme dohled u léčebných výkonů.

Brno, Obilní trh 526/11 - +420 532 238 413, +420 532 238 419

Dětská oční klinika - fnbrno.cz

Klinika poskytuje komplexní diagnostickou a léčebně preventivní péči včetně komplexního spektra chirurgických metod v oblasti dětské oftalmologie.

Brno, Černopolní 212/9 (1. podzemní podlaží) - +420 532 234 201

Dětské kožní oddělení PeK - fnbrno.cz

Poskytujeme léčebně preventivní péči v plném rozsahu odbornosti dětská dermatovenerologie pro děti od narození do ukončeného 18. roku života.

Brno, Černopolní 212/9 (4. nadzemní podlaží) - +420 532 234 533, +420 532 234 534

Dětské rehabilitační oddělení - fnbrno.cz

Poskytujeme kompletní rehabilitační péči pro hospitalizované dětské pacienty.

Brno, Černopolní 212/9 - +420 532 234 239, +420 532 234 434

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - fnbrno.cz

Poskytujeme anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči dětským pacientům. Specializujeme se na novorozeneckou anestezii.

Brno, Černopolní 212/9 - +420 532 234 693, +420 532 234 696

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie - fnbrno.cz

Zabýváme se komplexní péčí o chirurgicky nemocného v dětském věku.

Brno, Černopolní 212/9 - +420 532 234 360

Klinika dětské onkologie - fnbrno.cz

Provádíme komplexní a diferenciální diagnostiku a komplexní terapii nádorových onemocnění u pacientů ve věku 0-19 let.

Brno, Černopolní 212/9 - +420 532 234 125, +420 532 234 755

Klinika dětské neurologie - fnbrno.cz

Specializujeme se zvláště na vývojovou dětskou neurologii a epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurovývojové vady, nervosvalová onemocnění.

Brno, Černopolní 212/9 - +420 532 234 915, +420 532 234 919

Klinika dětské ORL - fnbrno.cz

Poskytujeme základní, specializovanou odbornou a superspecializovanou ORL péči pro dětské pacienty.

Brno, Černopolní 212/9 - +420 532 234 440, +420 532 234 544

Klinika dětských infekčních nemocí - fnbrno.cz

Klinika provádí veškeré diagnostické a léčebné výkony u dětí s předpokládaným infekčním onemocněním.

Brno, Černopolní 217/22a - +420 532 234 229, +420 532 234 532

Pediatrická ambulance - fnbrno.cz

Ambulance poskytuje komplexní pediatrickou péči.

Brno, Černopolní 212/9 - +420 532 234 465, +420 532 234 989

Diagnosticko-terapeutické centrum - fnbrno.cz

Poskytuje základní, specializovanou i dispenzární péči s diferencovanými diagnózami.

Brno, Jihlavská 340/20 - +420 532 232 321, +420 532 233 475

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. - babybox.cz

Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně ...

Brno, Polní 553/3 (Nemocnice Milosrdných bratří) - +420 532 299 111, +420 532 299 112

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - fnusa.cz

Provoz kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Provádíme diagnostiku a terapie poruch pohybového aparátu. Specializujeme se na poruchy funkcí autonomního nervového systému, preskripce pohybových aktivit, preventivní diagnostiku rizikových skupin ...

Brno, Pekařská 664/53 - +420 543 182 992, +420 543 182 997