Certifikační orgány, audity

Info-Brno.cz Firma, velkoobchod, výroba Služby pro firmy Certifikační orgány, audityVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno

Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"


Minerva Česká republika, a.s. - minerva-is.eu

Společnost Minerva se orientuje na dodávání softwarových řešení napříč všemi procesy, která řeší potřeby podniků v úzkém rozmezí průmyslových odvětví. K těmto odvětvím patři automobilový průmysl, strojírenství a elektrotechnika, potravinářství a nápojový ...

Brno, Pražákova 1008/69 (AZ Tower) - +420 543 211 766

EKOMONITOR – VODNÍ ZDROJE, ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD - ekomonitor.cz

Komplexní služby v ekologii. Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek. Zrealizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje ...

Chrudim, Píšťovy 820 - +420 469 682 303, +420 469 682 304

Audit - ISO – Mgr. Monika Kováčová - audit-iso.eu

Našim klientům nabízime komplexní servis při zavedení a přípravě systému kvality a jiných standardů dle ISO. Zajistíme Vám certifikát ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 10006, ISO 31000 a jiné. Zajistíme zpracování komplexní ...

Náměšť na Hané, Erbenova 655

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Brno, Masná 403/110 - +420 605 983 256

TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace - tdscert.cz

Vydáváme certifikáty systémů managementu QMS, EMS, BOZP, ISMS, ITSM dle příslušných norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN ISO/IEC 27001, ČSN ISO/IEC 20000-1. Jsme akreditovaným certifikačním orgánem č. 3105.

Brno, U Vlečky 29/5 - +420 602 124 954, +420 605 298 514

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Brno, Šumavská 416/15 - +420 543 213 148, +420 543 213 149

A&CE Group, s.r.o. - ace.cz

Auditorské služby zahrnují statutární audit, forenzní audit, audit rizik a účetnictví dle IFRS/IAS, účetní poradenství, konsolidaci účetní závěrky, přezkoumání hospodaření měst a obcí, finanční a interní audit, veřejnosprávní kontrolu.

Brno, Ptašínského 307/4 - +420 541 594 259

TAXPOINT, s.r.o. - taxpoint.cz

Společnost TaxPoint, s.r.o. poradenská společnost, orientovaná zejména na daňové poradenství, poradenství v oblasti mezinárodního zdaňování a transfer pricingu.Daňové poradenství a účetnictví. Ekonomické a finanční poradenství. Interní audit. -Daňové ...

Brno, Chládkova 898/2 - +420 541 242 066

ECO - Management, s.r.o. - ecomanag.cz

K hlavním aktivitám společnosti patří příprava a realizace projektů financovaných z evropských a národních zdrojů. Jedná se o komplexní zajištění přípravy projektů financovaných z evropských fondů, včetně projekčních, ekonomických a právních služeb. Dále se …

Brno, K Západi 2033/54 - +420 733 502 577, +420 733 502 577

Strojírenský zkušební ústav, s.p. - szutest.cz

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

Brno, Hudcova 424/56b - +420 541 120 111

Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r.o. - silvyvoj.cz

Posuzování shody, zkoušení a certifikace výrobků z oblasti vybavení pozemních komunikací.

Brno, Jílkova 1634/76 - +420 548 424 211

Ing. Petr Hudeček - isoporadce.cz

Poskytování poradenských služeb v oblasti životního prostředí, jakosti, ochrany majetku, požární ochrany a bezpečnosti práce. Provádíme také certifikační audit. Vedení a aktualizace evidence právních předpisů.

Brno, Bellova 378/25 - +420 777 226 200

VOP - 026 Šternberk, s.p. - vop.cz

Zajišťování životního cyklu vojenské techniky.

Brno, Veslařská 337/230 - +420 543 562 101

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV - stavexis.cz

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Brno, Bodlákova 1706/8 - +420 541 246 483

TESYDO s.r.o. - tesydo.cz

Akreditovaný inspekční orgán a certifikační orgán pro výrobky a procesy svařování a pro systémy managementu kvality. Školení a osvědčování způsobilosti personálu, firem. Poradenství v oblasti technických zařízení a kovových konstrukcí výrobků.

Brno, Mariánské náměstí 617/1 - +420 545 129 471

SILMOS-Q, s.r.o. - silmos-q.cz

Certifikace systémů v oblasti managementu jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výrobků a stavebních dodavatelů veřejných zakázek.

Brno, Křižíkova 2697/70 - +420 541 633 291

PwC Česká republika - pwc.cz

Poskytujeme auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 163 000 pracovníků ve 151 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu ...

Brno, náměstí Svobody 91/20 - +420 542 520 111, +420 542 520 242

DEKRA Certification s.r.o. - com.cz

Komplexní nabídka v oblasti certifikace systémů managementu, integrovaných systémů řízení podle norem a standardů: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 20000, ISO/TS 16949, VDA, IRIS, EN 9100, GMP, IFS, HACCP.

Brno, Křížkovského 33a - +420 543 242 886, +420 603 148 653

I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol. s r.o. - itiv.cz

Nezávislá inspekce, certifikace systémů managementu, certifikace výrobků, zkoušení, školení a vzdělávaní, sužby v oblasti BOZP, konzultace a poradenské služby.

Brno, Šumavská 525/33 - +420 532 093 792

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - tzus.cz

Jsme autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020-CE, certifikační orgán na výrobky. Akreditovaná zkušební laboratoř.

Brno, Hněvkovského 228/77 - +420 543 420 852

International Education Society Ltd. - ies-info.com

Zajišťování evaluace vzdělávacích subjektů a následné vydání certifikátu.

Brno, Horní 729/32 - +420 543 215 281, +420 543 215 282

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. - vups.cz

Autorizovaná, notifikovaná osoba, certifikační orgán, zkušební laboratoř ČIA, provádí certifikaci a zkoušení stavebních výrobků, systémů managementu jakosti ISO 9001, EMS 14001, BOZP 18001, ISMS 17799, znalecké posudky a certifikáty kvality.

Brno, Veveří 331/95 - +420 541 147 465

APC Asociace pro certifikaci, a.s.

Systém, který ověřuje kvalitu služeb na reálných zákaznících. Značka pomáhá podnikům a živnostníkům zlepšovat slabá místa.

Brno, Palackého třída 916/158 - +420 774 733 454

BAT service, s.r.o. - batservice.cz

Společnost BAT service se dlohodobě zabývá zejména poradenskými službami v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Na základě požadavků zákazníka připravíme jakoukoliv společnost na zavedení stále více ...

Brno, Botanická 606/24 - +420 775 954 828, +420 777 257 196

Fairwood, z.s. - czechfsc.cz

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. FSC vytvořilo ...

Brno, Kounicova 42 - +420 545 211 383

FAIRWOOD Solutions, s.r.o. - certifikace-fsc.cz

Kompletní příprava na certifikaci FSC-CoC, školení, poradenství a prezentace pro FSC a EUTR, zpracování směrnic CoC. Poskytujeme provedení prvních interních auditů před certifikačním auditem nebo i pravidelné revize systému CoC.

Brno, Poděbradova 287/111 - +420 724 529 218

CERTLINE - certifikační orgán - certline.cz

Provádíme akreditované certifikace. Školíme management jakosti QMS ISO 9001, environmentální management EMS ISO 14001, bezpečnost informací ISMS ISO/IEC 27001, dále management BOZP OHSAS 18001 a IT služeb ITSM 20000-1, ISO 13485 a 3834-2, HACCP.

Brno, Šalounova 627/3 - +420 515 551 745