Odhady a posudky v oboru ekonomika

Info-Brno.cz Ekonomika, finance, právo Odhady a znalecké posudky Ekonomika


Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno

Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"


INSTITUT INPRO, a.s. - i2000.cz

Vzdělávací, poradenská a obchodní společnost. Akreditovaný institut výuky marketingových kurzů CIMA a řízení lidských zdrojů. Široká škála firemních kurzů na míru. Poskytujeme personální, organizační, ekonomické poradenství a poradenství v oblasti ESF.

Praha, Samcova 1177/1 - +420 603 433 110, +420 603 433 114

Účetnictví Hubáček s.r.o. - ialaudit.cz

Poskytování auditorských služeb, daňového a účetního poradenství, vedení účetnictví. Účast na oceňování a hodnocení podniků, činnost znalce v oboru "Ekonómia a manažment, odvětví účetnictví a daňovnictví", činnost likvidátora, finanční analýzy, finanční ...

Brno, Příkop 27/2a - +420 605 210 034, +420 730 151 230

Ekonomservis-cz s.r.o. - ekonomservis-cz.eu

Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, personální problematiky, vyhotovení daňových přiznání a přehledů, ekonomické poradenství. Vedení účetnictví, vedení daňové evidence: vedení účetnictví dle aktuálních zákonných ...

Kyjov, Svatoborská 415/69 - +420 518 610 439, +420 731 560 967

ZNALECKÁ KANCELÁŘ – Ing. Ivo Novák - znalecnovak.cz

Firma zajišťuje oceňování nemovitostí pro právní úkony, vypracování odhadu pro hypoteční banky, stanovení tržní hodnoty nemovitého majetku, oceňování věcných břemen, vypracování odborných stanovisek v oboru stavebnictví. Znalecká kancelář zajišťuje pro ...

Brno, Křídlovická 371/68 - +420 511 128 173, +420 777 747 938

Ing. Jan Šilhavý – Odhady lékařských přístrojů - jansilhavy.cz

Oceňování veškerého movitého majetku. Odhady lékařských přístrojů, zdravotnické techniky, laboratorní techniky, vybavení, strojů a přístrojů. Znalecké posudky, oceňování, hodnocení, poradenství. Posuzování technického stavu, stanovení výše škody. Hodnocení ...

Jindřichův Hradec, Nežárecká 89 - +420 605 131 351

SM-DATA, a.s. - smdata.cz

Nabízíme vedení účetnictví, finanční analýzy, daňové i ekonomické poradenství, finanční analýzy, oceňování podniků, akvizice a podnikové kombinace. Dodáváme informační systémy a poskytujeme outsourcing podnikových účtáren.

Brno, Palackého třída 2203/186 - +420 515 538 407

Znalecká kancelář – Ing. Jiří Lysák - sweb.cz

Služby soudního znalce v ekonomickém oboru. Podnikání v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a oceňování firem. Znalecké posudky, tržní oceňování majetku, nepeněžitých vkladů a podílů. Poradenská činnost ve stavebnictví. Zprostředkování prodeje a ...

Brno, Rázusova 457/42 - +420 777 249 457

Ing. Jana Pavlová - statik - statik-znalec.com

Jsem statik znalec oboru statika a dynamika staveb, autorizovaný inženýr - region Brno. Zpracuji znalecký posudek a posouzení objektů jako historické stavby, rodinný dům, konstrukce zdi, zakládání, stavební konstrukce. Statika a dynamika budov.

Brno, Jiráskova 209/1a - +420 549 252 110, +420 736 451 297

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV - stavexis.cz

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Brno, Bodlákova 1706/8 - +420 541 246 483

AUTOMAKRO HardSoft, spol. s r.o. - automakro.cz

Nabídka služeb soudního znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojírenství.

Brno, Jeřabinová 6 - +420 603 519 612

Zuzana Procházková

Zajišťuji kompletní zpracování daňových přiznání, účetnictví a daňové evidence. Nabízím též kompletní zpracování personalistiky, mezd a jiné administrativní úkony.

Brno, Kladivova 1728/10 - +420 606 955 595

AD Economy s.r.o. - adeconomy.cz

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomiky, financování, statutárních služeb a managementu, personalistiky a marketingu. Cílem společnosti je vykonávat tyto činnosti s důrazem na spolehlivost, důvěrnost, pečlivost a rychlost.

Brno, Sochorova 3178/23 - +420 541 420 944, +420 737 250 421

EXPOZICE, spol. s r.o. - bartusek.cz

Zpracování znaleckých posudků v oboru oceňování majetku, nemovitostí a věcných břemen.

Brno, Lidická 1877/44 - +420 545 215 642

Soudni-znalci.info, s.r.o. - soudni-znalci.info

Soudní znalec a odhadce. Nabízím znalecké posudky oceňování a odhady pro podnik, obchodní podíl, stroje, auta a vozidla. Dále provádím odhady software a autorská práva, databáze, informační systémy, výpočetní technika, počítače, elektronika, nábytek.

Brno, Dukelská třída 444/80 - +420 547 243 316, +420 776 320 326

Ing. Tomáš Janas - znalci.info

Provádění znaleckých posudků nemovitostí.

Brno, Kneslova 1067/5 - +420 542 210 745, +420 603 852 765

Znalecký ústav ECOJUR, spol. s r.o.

Poskytujeme znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, oceňování a zařízení podniků.

Brno, Malinovského náměstí 603/4 - +420 603 414 021

prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

Sužby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování zemědělských strojů.

Brno, Ryšánkova 1278/5 - +420 602 434 283

Ing. Jiří Holuša

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování pozemků a trvalých lesních porostů.

Brno, Hansmannova 494/27 - +420 728 622 773

Ing. Zora Jarolímová

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Brno, Pokorova 430/17 - +420 604 619 575

Ing. Jitka Kalášková

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Brno, Ambrožova 304/17 - +420 603 918 077

Ing. Leoš Kozohorský

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nehmotného majetku.

Brno, Šikmá 156/10 - +420 603 445 339

JUDr. Petr Kroupa

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Brno, Sevastopolská 358/1 - +420 604 506 751

Ing. Karel Ondráček, Ph.D.

Služby znalce v oblasti ekonomiky, specializace na oceňování lesních porostů a půdy.

Brno, Vaculíkova 525/2 - +420 606 302 836

Ing. Karel Abraham

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a stavebnictví. Specializuji se na oceňování nemovitostí, podniků a staveb.

Brno, Řadová 619/6 - +420 547 382 111, +420 777 600 891

Ing. Pavel Malimánek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování podniků, strojů a zařízení.

Brno, Pavlovská 518/23 - +420 605 262 733

Zdeněk Mahelka

Nabídka služeb v oblasti ekonomiky. Specializace na oceňování movitých věcí.

Brno, Zborovská 2390/35 - +420 736 626 207